Till ASLAs hemsida

Preliminärt program för

ASLA-symposiet i Göteborg 2000

Torsdag den 9:e november 2000

9-10.30

Registrering & kaffe - Lilla hörsalen

10.30-10.45

Välkomstanförande: Bo Ralph - Lilla hörsalen

10.45-11.45

Plenarföreläsning - Stora hörsalen

Tove Skutnabb-Kangas: Global language policies needed for maintaining diversities

Ordförande: Sally Boyd

Sektions-

föredrag

Rum: Lilla hörsalen

Mindre språk inför globaliseringen

Ordförande: Sally Boyd

Rum: C363

Politik och pedagogik

Ordförande: Erland Gadelii

Rum: C442 (11.45-12.15)
C444 (12.15-13.15)

Att skriva under nya villkor

Ordförande: Moira Linnarud

11.45-12.15

Olle Josephson

Språkval i svenskt arbetsliv

Inger Björneloo

Olika språk — mångfaldens pedagogiska möjligheter. Kunskapsutveckling i mötet mellan teori och praktik

Birgitta Garme

Språkpolitik och nationella prov i svenska

12.15-12.45

Kenneth Larsson

EG/EU och språken

Gunlög Bredänge

"Inte anställningsbar i skolan — för dålig svenska"

Gunilla Jansson

En jämförande analys av skrivstrategier på första- och andraspråket i två kulturella kontexter

12.45-13.15

Peter Weiss

Förlust av språkliga domäner inom den akademiska världen? — Situationen på Island i dag.

Inger Enkvist

Textanalys på dokument med anknytning till Utbildningsdepartementet och Skolverket

Elena Maceviciute

Language diversity and the Internet

13.15-14.30

Lunch ASLA:s styrelsemöte i Gästmatsalen

14.30-15.30

Plenarföreläsning - Lilla hörsalen

Ulf Teleman Språkpolitikens väsen och vanskligheter

Ordförande: Roger Källström

15.30-15.45

Fruktpaus

15.45-17

ASLA:s årsmöte

19.00

Göteborgs stads mottagning

Plats: Konstmuseet, Götaplatsen

 

Fredag den 10:e november 2000

9-10.30

Plenarföreläsning - Lilla hörsalen

Guus Extra: The other languages of multicultural Europe: facts, perceptions, and educational policies

Ordförande: Beatriz Dorriots

10.30-11

Kaffe

Sektions-

föredrag

Nationell språkpolitik

Rum: Lilla hörsalen

Ordförande: Beatriz Dorriots

Kampen om språk

Rum: C361

Ordförande: Marie Carlson

Politiska aspekter i språkundervisning

Rum: C362

Ordförande: Birgitta Englund-Dimitrova

11-11.30

Erland Gadelii

Språkplanering i Moçambique

Jens Allwood

Språkteknologi, språkmångfald och språklig interaktion

Suzanne Lilius

Undervisning av somaliska i Finland. Målsättningar, förutsättningar, begränsningar

11.30-12

Godelieve Laureys & Ellen Bijvoet

Två länder, två språk?

Marja-Liisa Lejon

Yrkesspråk för invandrare inom vård och omsorg. Att integrera språklärandet med yrkesutbildning

Christian Hecht

Är skillnaderna viktiga? Jämförelse av några fallstudier från olika ämnesinriktningar och språk

12-12.30

Leena Huss

Ny språkpolitik i Sverige

Johan Järlehed

Hotbilder mot och försvar för euskera, det baskiska språket, i nationalistiska baskiska affischer

Charlotte Johansson

Ett elevperspektiv på modersmålens plats i skolan

12.30-14

Lunch

 

Ordförande: Roger Källström

Lilla hörsalen

Ordförande: Monica Haglund-Dragic

Rum C361

Ordförande: Jarmo Lainio

Rum C362

14-14.30

Viviene Nilsson

The Role of the French Language in French Equatorial Africa

Ingmar Söhrman

When is a language? A Societal Lingustic View on Languages Politics

Mindy MacLeod & Rowena Jansson

Language Policy. Do Expectations meet Reality?

14.30-15

Mikael Reuter

Ny språklag i Finland - en möjlig ekvation?

Birger Winsa

Språkplanering utifrån lokalsamhällets och institutioners normativitet. Språkkulturell infrastruktur i Tornedalen

Brigita Silina

Adult Second Language Learning: a Multiple Approach

15-15.30

Fruktpaus

15.30-16.30

Plenarföreläsning - Lilla hörsalen

Britt-Louise Gunnarsson: Morgondagens svenska - en produkt av engelsk språkdominans?

Ordförande: Monica Haglund-Dragic

16.30-16.45

Avslutning: Moira Linnarud - Lilla Hörsalen

 

Åter till ASLAs hemsida