ASLAs hemsida

Är du intresserad av:
språkpedagogik
språkinlärning
tvåspråkighetsfrågor
språkutveckling
översättning och tolkning
logopedi?

GÅ MED I ASLA!
Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
ASLA är till för :
Språkforskare, lärare i svenska och främmande språk, logopeder, tolkar och översättare

Som medlem i ASLA får du:
*ASLAS ÅRSBOK
*ASLAS MEDLEMSBLAD, ASLA INFORMATION, TVÅ GÅNGER OM ÅRET
*DELTA I DET ÅRLIGA SYMPOSIET TILL REDUCERAD KOSTNAD
*"AILA REVIEW" OCH MEDDELANDEN FRÅN DEN INTERNATIONELLA
HUVUDORGANISATIONEN AILA

ASLA anordnar varje höst ett symposium om något aktuellt tema inom den tillämpade språkvetenskapen. De senaste symposierna har behandlat tvärkulturell kommunikation i tid och rum, översättning och tolkning, och korpusar i undervisning och forskning.

Symposiet år 2000 Språkpolitik arrangeras vid Göteborgs universitet.
Kontaktpersoner:
Sally Boyd, Beatriz Doriots, Roger Kllstrm och Monica Haglund Dragic.

ASLA ger ut varje år en rapport som innehåller föredrag från höstens symposium. Ansvarig för rapportserien är Björn Melander, Uppsala universitet.

ASLA ger tre gånger om året ut ett medlemsblad, ASLA Information, med information om aktuell forskning och utveckling. Redaktör för ASLA Information är Ulla Melander Marttala, Uppsala universitet.

Du blir medlem i ASLA genom att betala årsavgiften, 200 kr, till Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, postgiro 403286-8. Året gäller från 1/7-30/6.

| Inbjudan till Asla-symposiet 2000

Program för Asla-symposiet 2000 |Vidare upplysningar:

Moira Linnarud
Inst. för kultur och kommunikation
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
e-mail: Moira.Linnarud@kau.se

Birgitta Englund Dimitrova
TÖI
Stockholms universitet
10691 Stockholm
e-mail: Birgitta.Englund@tolk.su.se