Semantics

Philosophical glossary | Semiotic terms | Webster | WordAnalysis | Word-online | Thesaurus

Biljana Martinovski,biljana@ling.gu.se,

GU, Inst. för lingvistik, VT 2000,

Lärare: Biljana Martinovski, biljana@ling.gu.se, 031-7735809, G315.

Språkteori 1: Semantik

Lecture

Datum

Innehåll

Litteratur

Instuderings-
frågor(ISF)

1, v.11

15/03/00

10-12

Introduktion

Saeed, Kap.1+ 2

2

17/03/00

10-12

Ord och betydelse

Saeed, Kap. 3

ISF0,
3.1, 3.2 i Saeed kap. 3

3, v.12

22/03/00

Satsrelationer och modalitet

Saeed, Kap. 4 + 5

4

24/03/00

Kontext och talakter

Saeed, Kap.7 + 8

ISF 1

5, v.13

29/03/00

Kognitiv semantik

Saeed, Kap. 11

ISF 2

6

31/03/00

Lexikala primitiver

Wierzbicka

7, v.14

05/04/00

Dekomposition

Jackendoff

8

07/04/00

Metafor

Lakoff

ISF 3

9, v.15

12/04/00

Nätverk, Encyklopedi/lexicon

Langacker,Haiman

ISF 4, ISF 5

10,

14/04/00

Kognitive semantik och semantik

Gärdefors

11, v.17

26/04/00

Uppsummering

 

 

 

 

Lokal

Tider

Tentamen

Litteraturlista

Föreläsningar: F314

Tentamen: SH

v.11-v.17

Onsdag kl. 10-12

Fredag kl. 10-12

28/04/00 Fredag 10-13

27/05/00 Lördag 10-13

1. Saeed, John. 1997. Semantics. Blackwell Publishers.

2. Martinovski, B. 1997. Kognitiv Semantik. Kompendium. IL. GU.

Comments or problems regarding this service? Please contact biljana@ling.gu.se