Introduktion till lingvistik och datalingvistik 10p, HT 2001


Kurskontakt

Robin Cooper
Tel: 031-773 2536
E-post: cooper@cling.gu.se

Kursplan

finns här

Tidsplan

Betyg

Betyg (omtentan inte rätta ännu)

Kurskrav

Litteratur

(borde finnas på Aniara, Linnégatan 47, tfn 141570)
Last modified: Tue Nov 26 15:38:44 CET 2002