LINGVISM - Språkligheter och lingvistiska betraktelser


Skällt kaffe, eller vad heter väljähtynyt på svenska?

Svenskarnas tillhör världens mest kaffedrickande folk, och ordförrådet för att beskriva denna drycks egenskaper torde vara större än genomsnittet i svenskan.

Lank

Alltför svagt kaffe är något som kaffeentusiaster betraktar med mer eller mindre stark avsky, och strävar efter att undvika. En sådan dryck kan beskrivas på mångahanda sätt, och informella undersöknigar sommaren 1998 har givit vid handen att uttrycken för detta varierar med avseende på folks ålder och geografiska ursprung.

Själv har jag, som född i Sverige av finska föräldrar, av min svensktalande omgivning relativt tidigt bibringats kännedom om begreppet lank, vilket åsyftar ett redan från början alltför svagt kaffe, vanligen orsakat av underdosering av kaffe i förhållande till den använda mängden vatten.
Motsvarande adjektiv är lankig, exempelvis kan man alltså hävda att

(1) Det här kaffet är lankigt.
(2) Det här är inte kaffe, det är lank.

Under influens från mitt finska modersmål, där uttrycket sakkavesi används om samma produkt, har jag de senaste femton åren använt uttrycket sumpvatten, delvis i akt och mening att införa detta ord i svenska språket.

Skällt, skället

Sommaren 1998 fick jag av informanter inom min frus släkt kännedom om adjektivet skällt eller skället (grav accent) med betydelsen 'lankigt'. Exempel:

(3) Det här kaffet är skällt.

Dessa informanter är 30-talister, och sade sig aldrig ha hört (det rikssvenska?) ordet lank, vilket ord jag såsom "sta'bo" påstods ha lärt ut till min hustru. Emellertid kände hon till det redan innan vi träffades, så den hypotesen faller därmed som ett korthus, något som min 30-talistinformant inte gärna ville acceptera. Jag frågade nu vidare här på Lingvistik, varvid den från Skaraborg härstammande Leif reagerade på samma sätt som informanten ovan; han sade sig känna till och aktivt använda uttrycket i (3) ovan - förutom riksspråkliga former såsom "Det här kaffet är svagt" o d. Ångermanlänningen Sören stödde Leifs uppfattning, medan Åsa och vår finlandssvenska inst. sekr. Barbro med självklarhet sade sig känna igen och använda ordet lank.

Detta tyder på en in3ssant dialektal uppdelning, och på att uttrycket skället kan misstänkas ha en visträckt, men osammanhängande spridning. Det är en in3ssant hypotes, som jag f n är fas t besluten att utforska vidare.


Till utgångssidan för lingvistiska betraktelser
Till min hemsida - To the homepage of mine
Till Lingvistiks hemsida - To the homepage of the Dept. of Linguistics
Till GU:s hemsida - To the homepage of the Göteborg University

Senast uppdaterad den 7/10 1998 was when the last update was performed. Kommentarer till eller problem med innehållet på denna sida? Hör av dig till hans.vappula@ling.gu.se is where you should send mail if you have comments regarding or problems with the contents of this page.
Comments or problems regarding this service? Please contact webmaster@ling.gu.se