Ylva Hård af Segerstad, Fil.dr

Jag är fil.dr i allmän språkvetenskap (lingvistik). Jag disputerade 2002 på en avhandling som analyserade språkbruk i fyra typer av kommunikationsteknologier: epost, webbchatt, instant messaging och sms.

Avhandlingen är skriven på engelska och kan laddas ner i sin helhet här (pdf). Det sammanfattande kapitlet i avhandlingen kan laddas ner här (pdf). En kort sammanfattning (Abstract) kan laddas ner på svenska och på engelska.

Man kan även beställa hela avhandlingen i bokform genom att kontakta bibliotekarieninstitutionen för lingvistik, Göteborgs universitet.

 

Från 1 januari 2008 arbetar jag som områdeskoordinator för Lärande, kommunikation och IT på Institutionen för Tillämpad IT vid IT-universitetet i Göteborg.


 
Senast uppdaterad: 17 December, 2007 23:10
 
 
Lärande, kommunikation och IT | IT-universitetet i Göteborg | 417 56 Göteborg | hardy@ituniv.se | 031-786 6098
Freelance Web Designer